اعضای شورا


1- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا.

2- معاون پژوهش وفناوری دانشگاه به عنوان دبیر شورا.

3- سایر معاونین دانشگاه.

4- رئیس مرکز انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه.

5- رئیس مرکز کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه.

6- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های اطلاع رسانی با انتخاب رئیس شورا به عنوان اعضای تخصصی شورا.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 14 بهمن 1399 - 12:46