ارتباط با ما


دفتر گروه در پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تلفن تماس: ۰۱۷.۳۲۴۳۷۶۱۰

پست الکترونیک: itsc(at)gau(dot)ac(dot)ir

آدرس: میدان بسیج، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان نظری شهید چمران، طبقه چهارم، سالن مرکزی رایانه

 

دفتر گروه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تلفن تماس: ۰۱۷.۳۲۲۴۵۵۷۴

پست الکترونیک: itsc(at)gau(dot)ac(dot)ir

آدرس: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساختمان علوم پایه، گروه فناوری اطلاعات  تاریخ آخرین بروزرسانی : 06 بهمن 1399 - 11:10