شیوه نامه مربوط به استفاده از خدمات پست الکترونیک (Email) دانشگاه


گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

 

شیوه نامه مربوط به استفاده از خدمات پست الکترونیک (Email) دانشگاه

  1. کلیه اعضای هیات علمی، همچنین کارکنانی که از طرف مدیر خود معرفی شده‏ اند، می ‏توانند با مراجعه به سامانه اتوماسیون اداری نسبت به دریافت شناسه و رمز ورود پست الکترونیک اقدام نمایند. اختصاص پست الکترونیک دانشگاهی به کارکنان محترم در صورتی که دلیل توجیهی قابل قبولی از سوی مدیر مربوط ارایه شود، قابل انجام است.
  2. اختصاص EMAIL دانشگاه برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با مراجعه به سامانه آموزش و از بخش فرم ها انجام می ‏گیرد.
  3. شناسه کاربری دانشجویان با به پایان رسیدن مدت زمان رسمی اشتغال به تحصیل (4 نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 8 نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دکتری) غیر فعال خواهد شد.
  4. لازم است کلیه کاربران دارای شناسه کاربری در مکاتبات الکترونیکی خود با مؤسسات علمی، سازمان‏های دولتی و دانشگاه ‏های داخلی و خارجی از EMAIL دانشگاهی استفاده نمایند. شناسه کاربرانی که با عدم استفاده مناسب از EMAIL (حذف نکردن پیام‏های غیر ضروری، استفاده نکردن بلند مدت و.........) موجب اشغال فضا و اختلال در کارکرد سیستم گردند بعد از مدت 2 ماه غیرفعال خواهد شد. حداکثر فضای اختصاص یافته به هر کاربر با توجه به سیاست‏ گزاری ‏های گروه (که خود با توجه به فضای در اختیار در قرارداد سالانه و تغییر تعداد کاربر تعیین می ‏شود)، و نیز نوع کاربری شناسه مشخص خواهد شد. آن دسته از شناسه‏ های کاربری که به واحدهای اداری (نه شخص) تخصیص می‏ یابند، می‏توانند در صورت ارایه دلایل مستند توسط مدیر مربوطه می‏توانند از حجم بیشتری نسبت به کاربری‏ های غیراداری (شناسه‏ های شخصی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان) بهره‏ مند شوند. استثناشدن موارد و حجمی که در این موارد اختصاص می ‏یابد باید به تایید کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات برسد.
  5. تمدید استفاده از خدمات پست الکترونیک دانشگاهی برای دانشجویان منوط به تأیید استاد راهنما و حسن تعهد کاربر و کاربری مناسب در طی مدت زمان استفاده از شناسه کاربری وی می‏ باشد. واگذاری یا عدم واگذاری مجدد شناسه، توسط گروه تعیین خواهد شد.


فایل ندارد .