شیوه‏ نامه قراردادهای مرتبط با خدمات رایانه ای


گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

  1. کلیه قراردادهایی که به هر نحوی به خدمات رایانه ‏ای مربوط شوند (اعم از خرید تجهیزات، نرم افزارهای تخصصی سازمانی، پشتیبانی سخت‏ افزاری و نرم ‏افزاری، قراردادهای نگهداری و به روز‏رسانی، توسعه ساختارهای فیزیکی مرتبط با خدمات رایانه ‏ای، تأمین نیروی انسانی، طراحی و بارگزاری سایت و نظایر آن) باید از لحاظ فنی به تأئید گروه برسد. لازم است این قراردادها قبل از انعقاد از سوی حوزه مربوط به حوزه معاونت پزوهشی ارسال شوند تا نسبت به تأیید فنی و کارشناسی آن‏ها از طریق گروه اقدام شود.
  2. این قراردادها در شورای تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح و در صورت تأیید ضرورت و احراز شرایط فنی نسبت به صدور مجوز انعقاد آن‏ها از لحاظ فنی و کارشناسی اقدام خواهد شد.
  3. قراردادهایی که قبل از انعقاد به تأیید گروه و خدمات رایانه ‏ای نرسند، در تمام موارد تحت پوشش قرارداد، از شمول خدمات این گروه خارج خواهند شد.
  4. احراز صلاحیت عمومی شرکت‏ های خصوصی و یا افراد حقیقی و حقوقی که قرار است در قالب قراردادهای منعقده با دانشگاه همکاری نمایند، به عهده اداره امور اداری و حراست دانشگاه خواهد بود. در این موارد لازم است اداره امور اداری دانشگاه و اداره حراست مراحل تایید صلاحیت را در بازه زمانی مطلوب به انجام رسانده و مراتب را به گروه اعلام نمایند.
  5. تمدید قراردادها (اعم از پشتیبانی، به روزرسانی و غیره) باید با هماهنگی گروه و پس از تایید حسن انجام کار آن‏ها انجام پذیرد. لازم است همراه با درخواست تمدید قرارداد، گزارش عملکرد و رضایتمندی واحد از مجری نیز در اختیار گروه قرار گیرد.


فایل ندارد .