شیوه نامه مربوط به استفاده از سیستم کاربران (اکانتینگ) دانشگاه


گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

شیوه نامه مربوط به استفاده از سیستم کاربران (اکانتینگ) دانشگاه

 1. ارائه شناسه کاربری و رمز با مراجعه حضوری کاربر (اعم از دانشجو، کارمند و عضو هیأت علمی) و با مراجعه به فرم های الکترونیک مربوطه ( برای همکاران و اعضای هیئت علمی محترم از طریق سامانه اتوماسیون اداری و برای دانشجویان عزیز هم از طریق سامانه آموزش) انجام می‏پذیرد. جهت رعایت مسائل امنیتی، اطلاعات صرفاً به شخص درخواست‏ کننده ارائه خواهد شد. دانشجویان مقاطع مختلف لازم است ضمن ارائه کارت دانشجویی، فرم انتخاب واحد خود را نیز در زمان ثبت ‏نام به همراه فرم ارسال نمایند.
 2. کلیه مراجعین باید از دادن کد کاربری و کلمه عبور به افراد دیگر اجتناب نمایند. بدیهی است در صورت مواجهه با هر گونه اشکال یا فعالیت های غیرمجاز، کاربری که کد را در اختیار داشته مسئول می‏ باشد.
 3. کاربران پس از فعال شدن کد کاربری می‏توانند کلمه عبور خود را تغییر دهند.
 4. مدت زمان دسترسی اعضای هیأت علمی معادل مجموع ساعات اداری روزانه به شکل شناور می‏ باشد.
 5. مدت زمان دسترسی کارکنان معادل یک چهارم مجموع کل ساعات اداری روزانه می‏ باشد. شناور‏سازی دسترسی و یا محدود‏سازی آن به ساعت‏ های مشخص، بسته به شرایط (تغییر شرایط فنی، سیاست ‏گزاری دانشگاه، سیاست‏گزاری‏ های فنی گروه ، ارایه خدمات جدید و جایگزین و نظایر آن) توسط گروه بررسی و تعیین و پس از تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اجرایی می‏ شود. تغییر این سیاست‏گزاری‏ ها باید از مسیر گروه و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و طی روال قانونی صورت پذیرد.
 6. مدت زمان دسترسی کاربران دانشجو به شرح زیر است:
  • دانشجویان مقطع دکتری به صورت نامحدود در روز و به شکل شناور و حجم ماهانه ۱۲ گیگ بایت با قابلیت ذخیره ماهانه.
  • دانشجویان کارشناسی ارشد ۸ ساعت در روز و به شکل شناور و حجم ماهانه ۱۰ گیگابایت با قبلیات ذخیره ماهانه.
  • دانشجویان مقطع کارشناسی ۵ ساعت در روز و به شکل شناور و حجم روزانه ۲۵۰ مگابایت.

  تبصره 1- بسته به شرایط (تغییر شرایط فنی، سیاست‏گزاری دانشگاه، سیاست‏گزاری‏های فنی گروه، ارایه خدمات جدید و جایگزین و نظایر آن)، ساعات دسترسی در هر سطح کاربر (نه فرد) قابل تغییر خواهد بود. تغییر ساعات کاربری به پیشنهاد گروه و در صورت تأیید شورای پژوهشی صورت خواهد پذیرفت.

  تبصره 2- کاربران دانشجو موظفند چنانچه قبل از پایان مدت اشتغال به تحصیل به دلیل انتقال، جابجایی و نظایر آن از دانشگاه خارج می‏ شوند، با مراجعه حضوری به گروه، خروج خود را اطلاع دهند.

 7. تغییر مدت زمان و ساعت دسترسی کاربران اداری (کارکنان) با پیشنهاد کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری، برای واحدهای اداری و سازمانی دانشگاه از طریق تعریف شناسه جدید اداری و یا تغییر ساعت دسترسی شناسه اداری قبلی صورت می ‏پذیرد و تغییر ساعات کاربری برای فرد و خارج از این شیوه‏ نامه ممنوع است. در چنین مواردی لازم است ,فرم شماره 5 تکمیل و جهت بررسی به گروه ارسال گردد تا در مورد امکان‏پذیری آن تصمیم ‏گیری شود. این شناسه از طرف گروه به مدیر حوزه درخواست کننده مربوط اعلام می‏ شود.
 8. افزایش ساعات دسترسی، حداکثر تا سقف ساعات فعال اداری روزانه و با توجه به بند فوق امکان‏پذیر است و افزایش دسترسی در خارج از این محدوده صرفا در مواردی امکان پذیر است که درخواست ضمن تایید فنی توسط گروه، به تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز برسد.
 9. محدودیت‏ های اعمال شده از سوی گروه (نظیر محدودسازی حجم دانلود، محدودسازی دسترسی به برخی از انواع فایل‏ها و نظایر آن) که قبلاً به تأیید حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رسیده ‏اند، جزء سیاست‏گزاری‏ های دانشگاه محسوب شده و هرگونه تغییر در آن‏ها مستلزم اخذ مجوز از کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نهایت حوزه معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.
 10. تعریف شناسه کاربری برای مواردی نظیر همایش ‏های ملی، کارگاه‏ های آموزشی مصوب دانشگاه، ثبت نام دانشجویان، طرح‏ های ملی و سایر خدمات مشابه به شکل شناسه موقت (دارای بازه زمانی) خواهد بود. در این موارد لازم است همراه با تکمیل فرم شماره 5، مستندات (تأئیدیه همایش، کارگاه و .....) نیز به گروه تحویل شود.
 11. شناسه ‏های اداری (غیر‏شخصی) تنها به واحدهای اداری و سازمانی دانشگاه اختصاص دارد و بر اساس فرم شماره 5 در‏خواست می‏ شود. تخصیص یا عدم تخصیص این شناسه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در اختیار گروه می‏ باشد.

  تبصره 1. به تقاضاهای ارائه شناسه کاربری جدید در مواردی که شرح خدمات درخواست شده از طریق خدمات اینترانت ملی امکان‏پذیر باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  تبصره 2. در صورت تشخیص عدم استفاده صحیح از شناسه‏ های کاربری اختصاص یافته شخصی و اداری (نوعی از استفاده که به کاهش کیفیت ارایه خدمات فنی گروه در این بخش منجر شود و یا به واسطه دریافت و ارسال پیام‏ های خاص مورد پیگیری قانونی قرار گیرند)، گروه می ‏تواند نسبت به قطع خدمات شناسه مربوطه اقدام نماید. بدیهی است که فعال‏سازی مجدد این شناسه‏ ها محدودیت‏ های خاص خود را خواهد داشت و تشخیص امکان‏پذیری آن توسط گروه صورت خواهد پذیرفت.

 12. .ارائه شناسه کاربری برای آن دسته از افرادی که به واسطه قراردادهای منعقده (بر اساس شیوه‏ نامه قراردادهای مرتبط با خدمات رایانه‏ ای) با دانشگاه همکاری دارند به شرطی امکان‏پذیر است که ضرورت آن به تأیید کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات برسد و صلاحیت افراد به تأیید اداره حراست دانشگاه رسیده باشد.


فایل ندارد .