ساختار مرکز


واحد طرح و توسعه

این واحد به منظور تحلیل، طراحی، پیاده­ سازی و پشتیبانی سیستم­ های نرم افزاری تشکیل شده و سعی برآن دارد که ضمن درک نیازها و ضرورت­ های نرم ­افزاری واحدها ودانشکده ­ها طی یک برنامه زمانبندی به تحلیل، طراحی و در صورت ضرورت پیاده­ سازی نرم ­افزارهای کاربردی اقدام نماید و سیستم­ های تهیه شده را پشتیبانی نماید و از این طریق زمینه را برای الکترونیکی ساختن فرآیندهای مختلف و بهینه­ سازی و یکپارچه­ سازی آنها در دانشگاه فراهم و به مدیران در امر خطیر تصمیم ­گیری کمک نماید.

 

واحد آموزش و اطلاع رسانی (بانک اطلاعاتی)

این واحد به­ منظور ایجاد بستری مناسب برای پشتیبانی فنی و تخصصی سایت وب دانشگاه و خدمات مربوط و همچنین ارتقاء و بهبود مستمر دانش کارکنان تشکیل شده است تا در زمینه فناوری اطلاعات از طریق منابع مختلف اطلاع ­رسانی و کتابخانه­ ای و برگزاری دوره­ های آموزش تخصصی، واحد آموزش، اطلاع رسانی و سایت وب دانشگاه فعالیت نماید. با توجه به رسالت دانشگاه مبنی بر پرورش نیروی انسانی متخصص، برگزاری دوره­های کارآموزی همراه با پروژه­های کاربردی از توجهات راهبردی این واحد است.

 

واحد شبکه و ارتباطات

به منظور ارایه خدمات بهینه فناوری اطلاعات در سطح دانشگاه و دسترسی دانشگاهیان به اینترنت و سرویس­ های آن و پشتیبانی سرویس­ ها، واحد شبکه تشکیل می­گردد.

 

واحد پشتیبانی و خدمات

واحد پشتیبانی عهده­ دار هماهنگی و ساماندهی به پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات رایانه ­ای دانشگاه و نظارت بر تهیه آنها است. همچنین موظف به ارایه خدمات اداری و مالی و پشتیبانی پرسنل مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه ­ای دانشگاه شامل: بخش­های کارپردازی، حسابداری، انبار، دبیرخانه و خدمات می­باشد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 15 دی 1399 - 09:15