شیوه ‏نامه برگزاری کلاس ‏های گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ‏ای دانشگاه


گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

  1. گروه برنامه‏ های آموزشی خود را در قالب یک برنامه سالانه به حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام می ‏نماید. این برنامه در آذرماه هر سال برای یک بازه زمانی یکساله به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه می‏ شود.
  2. آموزش در سه سطح آموزش عمومی و اپراتوری کامپیوتر، آموزش نرم‏ افزارهای اداری و آموزش نرم‏ افزارهای تخصصی خواهد بود.
  3. تأمین بودجه برگزاری کلاس‏ ها اعم از حق ‏التدریس و سایر هزینه ‏ها به عهده حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود. هزینه کلاس ‏هایی که به شکل تقاضا‏محور از حوزه خاصی درخواست شوند، از همان حوزه اخذ خواهد شد. حوزه‏ های مختلف دانشگاه می‏ توانند از طریق فرم شماره 9 (فرم درخواست برگزاری کلاس ‏های آموزشی توسط گروه و خدمات رایانه‏ ای دانشگاه ) درخواست خود را ارائه نمایند.
  4. برگزاری کلاس ‏های آموزش تخصصی توسط گروه ‏های آموزشی باید همراه با معرفی مدرس باشد. ترجیحاً مدرس از داخل دانشگاه معرفی شود.
  5. در صورت وجود مدرس در بین کارشناسان گروه اولویت تدریس با این کارشناسان می ‏باشد. نتایج ارزیابی از مدرس در کلاس ‏های آموزشی، در انتخاب یا عدم انتخاب وی برای کلاس ‏های بعدی ملاک خواهد بود. تشخیص کیفیت تدریس بر اساس فرم ‏های ارزیابی بر عهده مدیر گروه می ‏باشد.
  6. برای آن‏دسته از کلاس‏ های آموزشی که قرار است مدارک آن در ارزیابی سالانه کارکنان مورد استفاده قرار گیرد، و برگزاری آن‏ها مورد تأیید كميته آموزش كاركنان باشد، آزمون برگزار خواهد شد و نمرات آزمون باید به تأیید گروه برسد. شرکت‏ کنندگان در این دوره ‏ها نیز ملزم به رعایت قوانین شرکت در کلاس ‏ها بوده و در صورت غیبت غیر‏مجاز گواهی برای آن‏ها صادر نخواهد شد.
  7. کلاس ‏ها در صورت رسیدن متقاضیان به حد نصاب اعلام شده برگزار خواهند شد.


فایل ندارد .