برگزاری جلسه فنی شبکه


با حضور نماینده شرکت فاواجم جلسه ای پیرامون بهینه سازی شبکه در راستای خدمت رسانی بهتر جلسه ای در تاریخ 3 خرداد با حضور کارشناس فنی برگزار شد.

 تاریخ ارسال خبر :   05 تیر 1400 - 12:17
 تعداد بازدید :   142
 ارسال کننده :   مدیر سیستم