استفاده از تقویم فارسی در وب سرویس ایمیل الکترونیک


فایل راهنمای استفاده از تقویم فارسی در وب سرویس ایمیل الکترونیک در پیوست ارائه می گردد.
  دریافت فایل ضمیمه


 تاریخ ارسال خبر :   22 دی 1400 - 07:51
 تعداد بازدید :   10
 ارسال کننده :   مدیر سیستم