راهنمای گروه بندی ایمیل های دریافتی در پست الکترونیک


فایل راهنمای گروه بندی ایمیل های دریافتی در پست الکترونیک به پیوست ارائه می گردد.
  دریافت فایل ضمیمه


 تاریخ ارسال خبر :   15 دی 1400 - 08:13
 تعداد بازدید :   16
 ارسال کننده :   مدیر سیستم