گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

word pdf فرم درخواست استفاده از خدمات پست الکترونیک دانشگاه ( مخصوص اعضای هیات علمی)
word pdf درخواست استفاده از خدمات پست الکترونیک دانشگاه (مخصوص کارکنان)
word pdf فرم درخواست استفاده ازخدمات پست الکترونیک دانشگاه (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)
word pdf درخواست شناسه کاربری و رمز عبور جهت استفاده از خدمات اینترنتی دانشگاه
word pdf درخواست شناسه کاربری غیر شخصی(مختص حوزه ها و بخش های اداری و سازمانی دانشگاه، همایش ها، کارگاه های آموزشی گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه)
word pdf درخواست خدمات عمومی نرم افزاری و سخت افزاری
word
pdf
فرم درخواست تجهیزات رایانه ای از محل اعتبارات دانشگاه (به جز از محل گرنت اعضای هیات علمی)
word pdf فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه ای از محل گرنت اعضای هیات علمی
word pdf درخواست برگزاری کلاسهای آموزشی توسط گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه

3151 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان