گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

اخبار

RSS Feedقطعی و اختلال در شبکه اینترنت
برگزاری آخرین نشست هماهنگی رابطین واحدهای دانشگاه با گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای و طراح سامانه مدیریت محتوای دانشگاه
اطلاعیه آخرین نشست مشترک رابطین واحدهای دانشگاه با گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای و شرکت طراح سایت دانشگاه
شروع پروژه احداث اتاق سرور استاندارد دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی رابطین دانشکده ها و واحدهای اداری دانشگاه با گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای
اولین نشست هماهنگی رابطین دانشکده ها و واحدهای اداری دانشگاه با گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای
قابل توجه کاربران محترم دانشکده تولید گیاهی و ساختمان نظری شهید چمران
قابل توجه کاربران ایمیل دانشگاه در خصوص از مدار خارج شدن پست الکترونیک قدیم
قابل توجه گاربران محترم منابع کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه
افزایش پهنای باند دانشگاه (فاز اول)
ویروس جدید و ناشناخته Ramsomwaire
قابل توجه کاربران شبکه اینترنتی دانشگاه(اتصال از طریق وایرلس)
برگزاری کارگاه آشنایی با شیوه نامه ها و خدمات گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای
اطلاعیه جدید گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه در خصوص ایمیل آکادمیک دانشگاه
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت اکانت اینترنت
برقراری ارتباط با مرکز کامپیوتر پردیس
راه اندازی نسخه آزمایشی مرکز دانلود دانشگاه
راه اندازی خدمات اینترانت ملی در دانشگاهصفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان